Fysioterapia

FYSIOTERAPIA – AVAIN HYVÄÄN OLOON

Fysioterapian tavoitteena on saavuttaa yhdessä asiakkaan kanssa hänelle optimaalinen ja liikkumis-ja toimintakyky, kivuton ja tasapainoinen liike. Fysioterapian menetelmiä ovat yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinetarpeen arviointi.

Ammattitaitoinen fysioterapia on ratkaisu moninaisiin tuki-ja likuntaelinten ongelmiin. Fysioterapian tavoitteena on saavuttaa yhdessä asiakkaan kanssa hänelle optimaalinen ja liikkumis-ja toimintakyky, kivuton ja tasapainoinen liike. Fysioterapian menetelmiä ovat yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinetarpeen arviointi.

Ammattitaitoinen fysioterapia on ratkaisu moninaisiin tuki-ja likuntaelinten ongelmiin.


MANUAALINEN KÄSITTELY, HIERONTA, OSKILLOINTI, MOBILISOINTI


FYSIKAALINEN TERAPIA

Fysikaalisessa terapiassa pyritään mekaanisen energian, lämmön, sähkön tai muun fysikaalisen vaikutuksen avulla lievittämään kipua, parantamaan aineenvaihduntaa, rentouttamaan lihaksia, jänteitä ja faskioita.

käytämme fysikaalisessa terapiassa laadukkaita, kotimaisia Diter Oy:n hoitolaitteita: D4Combi-yhdistelmähoitolaite ja DitLaser-hoitolaite (www.diter.com).

MDT-TERAPIA

MDT eli mekaaninen diagnostisointi ja terapia. Menetelmässä pyritään mahdollisimman tarkkaan vaivan mekaaniseen diagnoosiin / luokitteluun ja nopeasti tuloksia tuottavaan terapiaan. Asiakkaan vaiva selvitetään haastattelulla ja kuormitusmenetelmillä pitkäkestoisten asentojen ja toistettujen liikkeiden avulla. Tarkoituksena on luokitella vaivat oireyhtymiin, joiden perusteella terapia toteutetaan.  Hoito aloitetaan potilaan tekemillä liikkeillä ja edetään tarvittaessa terapeutin tekemiin manuaalisiin tekniikoihin.  Tavoitteena on vähentää potilaan oireita, opettaa hänelle omatoimisia ennaltaehkäisykeinoja sekä tapoja, joilla hän pystyy ylläpitämään ja  parantamaan työ- ja toimintakykyään ( www.suomenmckenzieinstituutti.fi ).

Kommentit suljettu.